Location:

ผู้เชี่ยวชาญของเรา - ดร.คีแวน ไวลีย์

Dr Kevan Wylie ดร.คีแวน ไวลีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญของเราจากประเทศอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญทางการบำบัดทางจิตและความสัมพันธ์ และความผิดปกติทางจิตเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ  และในสาขาแอนโดรโลจีซึ่งเป็นสาขาทางการแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เป็นกับผู้ชายโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน ดร.ไวลีย์ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมการศึกษาทางกายและจิต สูตินรีเวช นรีเวชวิทยาและโรคเฉพาะผู้ชาย แห่งประเทศอังกฤษ (British Society of Psychosomatic Obstetrics, Gynaecology and Andrology - BSPOGA) และเป็นประธานของหน่วยงานทางเพศศึกษาและสุขภาพทางเพศของสมาคมแพทยศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Royal Society of Medicine - RSM) ดร.ไวลีย์ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการและที่ปรึกษาให้องค์กรในประเทศและสากลหลายองค์กร อันรวมไปถึงสมาคมแพทยศาสตร์ทางเพศแห่งยุโรป และองค์กรเพศศาสตร์โลกด้วย

ล่าสุด ดร.ไวลีย์ได้เป็นชาวอังกฤษคนแรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์เพศศาสตร์แห่งยุโรปอีกด้วย

ในช่วงปี 2009 ถึง 2006 ดร.ไวลีย์ได้เป็นหัวหน้าบรรณาธิการของวารสารการบำบัดทางเพศและความสัมพันธ์ (Sexual & Relationship Therapy) ซึ่งเป็นวารสารสากลแนวหน้าในเรื่องของเพศศึกษาและความสัมพันธ์ของคนทั่วทุกประเภท เขาได้เป็นผู้บรรยายอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ปฏิบัติการทางแพทย์ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ นักจิตบำบัด และผู้เชี่ยวชาญญทางการวางแผนครอบครัว และยังได้เขียนบทความเกี่ยวกับปัญหาทางเพศให้กับเว็บไซต์และวารสารต่างๆมากมาย เรามีความยินดีมากที่ได้ร่วมงานกับ ดร.ไวลีย์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องสุขภาพทางเพศระดับสากลที่สุดผู้หนึ่ง

ดร.ไวลีย์ได้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายกับเราช่วงที่เราได้ทำแบบสอบสำรวจในเรื่องสุขภาพทางเพศ รวมไปถึงให้ข้อมูลอื่นๆและแนวโน้มในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศด้วย

 
 
SWGS Logo
Ask Durex

Got a question?
Need an answer?

Ask Durex

Do it here..

 

 
Image of a microphone

Leading the way..

การเป็นผู้นำทางด้านถุงยางอนามัยอันดับหนึ่งของโลกไม่ได้ง่ายเพียงแค่ชั่วข้ามคืน!

We innovate
and innovate! 

 
Durex World's No.1 logo