การผลิตถุงยางอนามัย

เราจะเล่าให้คุณฟังว่าที่ดูเร็กซ์ เราผลิตถุงยางอนามัยและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างไร เพื่อให้ได้ถุงยางอนามัยที่ไม่ใช่แค่ได้มาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ดีเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วยซ้ำ    

และนี่คือเหตุผลที่ในแต่ละวันมีคนหลายล้านคนเชื่อและเลือกใช้ดูเร็กซ์

 

 

ถุงยางอนามัยไม่ได้เกิดขึ้นเองจากต้นไม้นะ

Image of a Couple hugging   

ดูเร็กซ์เลือกใช้ยางธรรมชาติที่ดีที่สุดมาผลิตถุงยางอนามัย ไม่ว่าจะผู้ผลิตรายไหนก็จะบอกคุณเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมมาจากวัตถุดิบที่ดีเท่านั้น ก่อนที่เราจะซื้อน้ำยางมาเป็นวัตถุดิบของเรานั้น

 เราจะมีการตรวจสอบและรับรองน้ำยางตั้งแต่ที่สวนยาง จากนั้นจึงมีการตรวจสอบอีกรอบเมื่อน้ำยางมาถีงโรงงาน หลังจากที่เราทดสอบน้ำยางว่าได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจแล้ว เราจึงเริ่มนำน้ำยางมาเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตถุงยางอนามัยต่อไป

 

ต่อไป>

 

 

คุณภาพที่คุณเชื่อถือได้

ถุงยางอนามัยดูเร็กซ์ไม่เพียงแต่ได้มาตรฐานสากลเท่านั้น แต่ดีมากกว่าด้วยซ้ำไป

เลือกดูเร็กซ์

 

 
Durex Quality Logo