โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  เราจำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้ที่นี่ เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรพึงระวังในการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากติดเชื้อแล้ว การตรวจพบการติดต่อที่รวดเร็วก็ช่วยป้องกันการเกิดอาการที่ร้ายแรงต่อไปได้

โรคเชื้อรา

เกิดจากยีสต์ที่ไม่เป็นอันตรายชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยตามผิวหนังคน ช่องปาก หรือช่องคลอด

WARNING! Graphic picture

Are you brave enough to click here?

โรคหนองใน

หนองในเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชอบอยู่ในที่อุ่นและชื้นของร่างกาย

WARNING! Graphic picture

Are you brave enough to click here?

เอชไอวี ( HIV - Human Immunodeficiency Virus)

HIV เป็นเชื้อไวรัสที่จะทำลายระบบภูมิต้านทานในร่างกายคนเรา อ่านเพิ่มเติม
Image of World Aids Ribbon

โรคติดเชื้อคลามัยเดีย (Clamydia)

เชื้อคลามัยเดียติดต่อได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หากติดในผู้หญิงอ่านเพิ่มเติม

WARNING! Graphic picture

Are you brave enough to click here?

หูดที่อวัยวะเพศ (Genital Warts )

หูดที่อวัยวะเพศเกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ซึ่งทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศ

WARNING! Graphic picture

Are you brave enough?

Male | Female

โรคซิฟิลิส

เชื้อซิฟิลิส ติดต่อได้และแพร่กระจายในร่างกายตามกระแสเลือด

WARNING! Graphic picture

Are you brave enough to click here?

โรคไวรัสตับอักเสบ

 โรคตับอักเสบเป็นการติดเชื้อทำให้ตับอักเสบและเกิดอาการแบบต่างๆ
Image of Hepititis B

โรคพยาธิไตรโคโมนีเอซิส (Trichomoniasis)

โรคไตรโคโมนีเอซิส (Trichomoniasis ) หรือ TV เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวชนิดหนึ่ง
Image of Trichomoniasis

โรคเริม (Herpes)

เริมเป็นการติดเชื้อไวรัสที่จะเข้าไปทำลายระบบประสาท

WARNING! Graphic picture

Are you brave enough?

Male | Female