Location:

Tu je naše právne upozornenie - prosíme čítajte pozorne...

 

SSL International plc sa na najvyššiu možnú mieru snaží, aby všetky informácie uvedené na týchto stránkach boli presné a správne. Hoci sa môže stať, že sa v takom množstvu objavia chyba. Pokiaľ sa tak stane, prijmete prosím naše ospravedlnenie.

 

SSL International plc neposkytuje žiadne záruky za informácie uvedené na týchto stránkach a vyhradzuje si právo kedykoľvek previesť zmeny a úpravy bez predchádzajúceho oznámenia. SSL International plc neprijíma zodpovednosť za nepresnosti na tomto webe a akékoľvek rozhodnutie, ktoré návštevník stránok na základe týchto informácií učiní, je iba na jeho vlastnú zodpovednosť. Pre pohodlie návštevníkov, tento web obsahuje hypertextové odkazy na ďalšie webové stránky. SSL International plc tieto stránky nekontroluje a nenesie za ich obsah a informácie žiadnu zodpovednosť. SSL International plc neakceptuje žiadnu zodpovednosť za priame, zvláštne, nepriame alebo zapríčinené škody alebo straty, ktoré mohli byť zapríčinené priamym ale nepriamym použitím informácií uvedených na týchto stránkach.

 

Žiadna odvolania ani zodpovednosť ohľadne týchto stránok, ak zapríčiní smrť alebo zranenia osôb, nebudú zo strany SSL International plc a jej zamestnancov akceptované. Tieto problémy by mali byť riešené v súladu s platnými právnymi predpisy SR.

 

Obsah týchto stránok je chránený copyrightem, ochrannými známkami a právom na duševné vlastníctvo. Všetka táto práva sú vo vlastníctve SSL International plc a/lebo pridružených spoločností. Autorizácia kopírovať tieto stránky je umožnená iba pre nekomerčné použitie, poskytnuté kópie si tak uchovávajú všetka vlastnícka práva. Žiadne iné práva ani zmocnenia ku kopírovaniu nebudú poskytnuté. Mená produktov uvedená tu sú ochrannou známkou SSL International plc a/lebo jej pridružených spoločností, mimo ochranných známok uvedených vo vlastníctvu tretích osôb.

 

Žiadne informácie uvedené na týchto stránkach nedávajú právo nijak spolupracovať alebo obchodovať s SSL International plc.

 

Odkaz na akýkolvek produkt uvedený na týchto stránkach nedáva právo ponúkať alebo dodávať tento produkt ďalej. Tieto produkty nemusí byť dostupné vo všetkých zemiach, prípadne ich názov a špecifikácia nemusí byť rovnaké ako na týchto stránkach.

 

Každý návštevník týchto stránok, ktorý poskytne informácie SSL International plc prostredníctvom týchto stránok alebo e-mailom, súhlasí s tým, že SSL International plc s nimi može nakladať podla svojho uváženia, aj ak sa bude jednať o nápady, invencie, koncepty, techniky alebo know-how, a to pre účelov vývoja, výroby a/lebo marketingové účely alebo služby. Odosílatel akékolvek komunikácie na tento web alebo priamo SSL International plc, je sám zodpovedný za uvedený obsah, vrátane pravdivosti a presnosti údajov. Pre viac informácií prosím kliknete na odkaz v sekcii Ochrana údajov.