Location:

Výroba kondómov: Ako to Durex robí

Povieme vám, ako sa kondómy vyrábajú a aké testy robíme v záujme zabezpečenia najvyššej kvality. Nie len, že plníme medzinárodné štandardy, ale prekračujeme ich!

To je dôvod, prečo výrobkom Durex každý deň dôverujú milióny ľudí...

 

Vyrobme si kondóm

Každá výroba kondómu začína v podstate rovnako: aby latex získal silu a pevnosť, pridávajú sa doň chemikálie a zahrieva sa („predvulkanizuje“). V priebehu tohoto procesu reagujú chemikálie s gumov v latexe. Spevňujú ho a znižujú jeho alrgenický potenciál.

Len pre istotu ho potom znova testujeme.

Latex potom putuje do obrovských nádrží so stálou teplotou.

Image of glass formers K latexu v týchto nádržiach vedie linka so sklenenými formami. Tie sa ponoria a potiahnu latexom.  

Formy rotujú, aby sa latex rovnomerne rozložil po celej ploche.

Až uschnú, namáčajú sa znova.

Formy následne putujú skrz pec, v ktorej sa guma vulkanizuje – ukončí sa rad chemických reakcií a kondómy vďaka tomu majú potrebnú pevnosť i pružnosť.

Nakoniec sa kondómy z foriem stiahnu, opláchnu tak, aby z nich zmizli všetky zbytky rozpustné vo vode a ošetria sa dermatologicky testovaným práškom.

Next>  

 
 
Play Warming

 

Žhavé vzrušenie!

 

Viac tu... 

 
Play Warming

Určujeme cestu...

Nestali sme sa svetovým výrobcom č. 1 cez noc...

Inovujeme a inovujeme!

 
Durex World's No.1 logo