Location:

Tu je naša firemná politika - prosím čítajte pozorne...

 

Pri Vašej návšteve stránok Durex môžete byť požiadaní, aby ste poskytli osobné údaje, ako Vaše meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a ďalší údaje. SSL International plc, vlastník značky Durex, Vás uisťuje, že všetky tieto údaje zostanú aj naďalej súkromné, utajené a v bezpečie. SSL International plc zhromažďuje tieto údaje iba ako nezvyšnú podmienku, aby Vám mohla odpovedať na Vaše dotazy, mohla zlepšiť tieto stránky, poskytla Vám požadované informácie ohľadne produktov a ďalšie informácie, ktoré Vás zaujímajú.

Autorizované tretie strany, ktoré môžu mať sídlo mimo Slovenskú republiku, môžu byť požiadané od SSL International plc, aby tieto údaje zhromažďovali a poskytovali odpovedi na Vaše otázky.

SSL International plc nebude táto dáta predávať, prenajímať alebo iným spôsobom poskytovať ostatným spoločnostiam, organizáciám alebo fyzickým osobám bez Vášho súhlasu. Je možné, že Vaše dáta budú poskytnuté pre spracovanie do ďalších zemí sveta v rámci SSL International plc.

SSL International plc môže čas od času požadovať tieto údaje pre marketingové a obchodné účely. Tieto informácie nebudú rovnako ako všetky ostatné poskytnuté žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu.

SSL International plc môže použiť Vašu e-mailovú adresu, aby Vám poskytla informácie o zľavách alebo špeciálnych akciách. Vaša e-mailová adresa nebude poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu.

Pokiaľ na našich stránkach nájdete odkazy na ďalšie webové stránky, SSL International plc sa nehlási ani neprijíma žiadnou zodpovednosť za obsah zverejnený na týchto stránkach.

Pokiaľ ste poskytli Vaše osobné údaje SSL International plc elektronickou formou a chceli by ste byť zo zoznamu vyškrtnutí alebo by ste tieto informácie chceli spresniť, prosím kontaktujte nás na:

SSL Česká republika s.r.o., o.z., Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Budeme sa snažiť vyhovieť Vášmu požiadavku.

Posledná aktualizácia: 28. 2. 2007